Stanovy - klub slovenských turistov

Venujte nám 2% z daní

Ako sa stať členom KST Horovce?

Klub slovenských turistov nepozná individuálne členstvo. Členom sa môžete stať vstúpením do radov niektorého jestvujúceho odboru KST alebo turistického klubu KST.

Ak máte záujem o vstup do našej organizácie, prihlášky si môžete stiahnúť na tomto mieste a vyplnené doručiť na adresu klubu príp. dať osobne niektorému členovi vedenia klubu.

Kontaktujte predsedu klubu alebo sa prihláste na niektorom z našich podujatí .

Výška schváleného členského:

  • základný: 15,00 €
  • študenti:  10,00 €
  • deti do 15 rokov: 5,00 €
  • dôchodcovia do 70 rokov: 10,00 €
  • dôchodcovia nad 70 rokov: 5,00 €
  • držitelia preukazov ZŤP: 5,00 €
  • čestný člen KST 0 €
  • + každý člen 5€ na činnosť klubu.

Výhody členstva KST

Najväčšou výhodou je možnosť venovať sa turistike v kolektíve priateľov s podobnou životnou filozofiou a rebríčkom hodnôt pod vedením kvalifikovaných cvičiteľov a inštruktorov, ktorí vedú túry bezpečne a najkrajšími lokalitami. Okrem klubových výhod sú ústredne zabezpečované zľavy pre členov KST.
Ide najmä o zľavy na ubytovanie vo výške 10 – 50% v 23 chatách a kempingoch na celom Slovensku, ako aj zľavy na ubytovaní v 1001 chatách a ubytovniach organizácie Priatelia prírody na celom svete (NFI). Členovia KST si môžu uplatníť 50 % zľavu na ubytovaní na chatách, ktorých vlastníkom je KST a ÖTK (Klub rakúskych turistov).

Prehľad chát nájdete na tejto stránke:
https://www.kst.sk/index.php/organizacia-organizacia-99/majetok-kst

Okrem toho majú členovia KST zľavu vo vybraných športových predajniach (napr. v predajniach Trekšport, Ahoj v prírode a Alpinus v Bratislave a v predajni Šport Rysy v Poprade), v cestovných kanceláriách (napr. Adren Tour Bratislava) a pri nákupe GPS prístrojov (vo firme NAVISDAT ).

OSVEDČENIE O UZNANÍ ZA NÁRODNÚ ŠPORTOVÚ ORGANIZÁCIU