História klubu

KST HOROVCE bol založený v roku 1977.

Založenie klubu bolo dôsledkom aktivít mladých nadšených ľudí pre turistiku, ktorí viac rokov spoznávali krásy Vysokých a Nízkych Tatier. 

Ustanovujúca schôdza klubu sa konala 24.11.1977 za účasti 12-tich členov. Následne na Ministerstve športu bol zaregistrovaný ako Odbor turistiky pri TJ Tatran Horovce. Prvým predsedom sa stal dovtedy najaktívnejší turista Anton Cíbik.

Klub sa postupne rozrastal a pribúdali turistické podujatia v rámci Slovenska. Pravidelne sa zúčastňovali zrazov VHT v Roháčoch a národného výstupu na Kriváň. Postupne absolvovali výstupy na Slavkovský štít, Gerlach, Satan, Jahňací štít a Rysy. Zdolané kopce mali tiež v Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre, Slovenskom raji. Mimo Slovenska usporiadali autobusové zájazdy do pohorí v Čechách, Poľsku a Rakúskych Álp. Časť turistov sa začala venovať bežeckému lyžovaniu vo Vysokých Tatrách, Javorníkoch ,Bielej stope SNP. Obľúbená sa stala aj cykloturistika. Pravidelne usporadúvame cyklotúru k Mohyle M.R.Štefánika na Bradlo. Najnovšie je to splavovanie Slovenských riek na raftoch – Váh, Orava, Hron. Turisti svojpomocne vybudovali prístrešok na Ostrej Hore a Studienkach, cykloodpočívadlo pri autobusovej zástavke. V roku 2019 sa KST Horovce pretransformoval na Občianske združenie – OZ KST Horovce. Stanovy OZ boli schválené na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Následne nám MV SR pridelilo IČO 52930122.

V súčasnosti sa počet členov OZ KST Horovce pohybuje okolo čísla 75. Najdlhšie vo funkcií predsedu KST Horovce pôsobil Miroslav Cíbik takmer 25 rokov. V roku 2020 OZ KST prešlo pod z RR KST Považská Bystrica do RR KST Trenčín. Pri príležitosti 35. výročia založenia KST Horovce bol na Ostrej Hore umiestnený dvoj kríž a pri príležitosti 40 výročia založenia bola osadená socha turistu pri cyklo odpočívadle.

 

Horám Zdar
Ing. Jozef Lukáč
Predseda OZ KST
HOROVCE