Otvorenie 100 jarných km

Itinerár

Sobota - 26.3.2022

Stretnutie

Stretnutie bude o 14:00 v Studienkach

Krásy Mozartovho rodiska

Otvorenie 100 jarných km

Cena:

zdarma

Termín:

26.3.2022