Bežkovanie - Javorníky

Itinerár

Sobota - 19.2.2022

Stretnutie

Bežkovanie

Príchod domov

Krásy Mozartovho rodiska

Gregušková Jana

Organizuje

Bežkovanie - Javorníky

Zimný prechod Javorníkov na bežkách

Náročnosť:

Cena:

zdarma

Termín:

19.2.2022